Tıp Bayramınızı Bu Uygulama İle Kutluyoruz!

Tıp Bayramınızı Bu Uygulama İle Kutluyoruz!

Değerli Arkadaşlar

Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çaksen’in şef editör, benim ise asistan editör olarak yer aldığım ‘‘Journal of Pediatric Neurology’’ isimli uluslararası literatür dergisinin android uygulamasını yayınladık. Bu uygulama ile 600’ün üzerinde makalenin özetlerini bulabilir, bilimsel makale yazma kurallarını öğrenebilirsiniz. Uygulamamızı bugün yayınlayarak bütün tıbbiyelilerin tıp bayramını tebrik ediyor, uygulamamızı meslektaşlarımıza hediye ediyor ve bütün sağlık çalışanlarına meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ei.jpn

Enes Başak – İsmail Korkmaz

Adsız

Çok Yakında!..

”Hastanede Bir Gariplik Var” çok yakında yayınlanıyor..

3

IELTS Sınavı Eşdeğerliliği Son Buldu

ielts

IELTS Sınavı Eşdeğerliliği Son Buldu

ÖSYM’nin Bugünkü Duyurusu:

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

Başvuruları GÜNCELLEME TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ OLMASI KAYDI İLE GÜNCELLEME TARİHİNİ TAKİP EDEN GÜNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 30 GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN SINAVLAR İÇİN, GÜNCELLEME TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE OLAN EŞDEĞERLİK TABLOSU GEÇERLİDİR. BU SÜRE EŞDEĞERLİLİĞİ KALDIRILMIŞ SINAVLAR İÇİN DE KABUL EDİLECEKTİR. DİĞER DURUMLARDA EŞDEĞERLİK TABLOSU GÜNCELLEME TARİHİ İTİBARİ İLE UYGULANACAKTIR. (Bu hükme göre 14 marttan itibaren İELTS eşdegerliligi yok demektir.)

Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.

Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır. Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

**Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar (TOEFL iBT, CAE, CPE, PEARSON PTE) dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.**

Bu hüküm gereği listede olmayan IELTS artık geçerli değildir hükmüne varılmaktadır.

Genç Kalemler Antolojisi

Genç Kalemler Antolojisi,

35 Adet yazar ve şairimizin 5 şiiri veya yazısı ile katılacağı bir girişimdir.
Şiirleriniz ve yazılarınızın yayınlanması için bu kitapta sizlere 5 sayfa ayırıyoruz.

Katılan Herkese:
- 25 Adet Genç Kalemler Antolojisi kitabı
- Kitaptaki tüm şiirlerin Alican SOFU tarafından seslendirilmiş CD’si
- Alican SOFU’nun adınıza imzalanmış Aşk Kırıntıları kitabı.
Kargo ile ulaştırılacaktır.

999160_263176903859011_887494089_n